StartsidenBoJobbeKultur/fritidTuristinfo

Arbeidsliv

typebilde
Statistikk

Sysselsetting pr. sektor

 

Arbeidsledige, fordelt på kjønn

Når en ser på arbeidsledighet mellom kjønn, ser en at de følger hverandre ganske bra, men at endringene skår ut sterkere for menn enn for kvinner.

 

Fravær