StartsidenBoJobbeKultur/fritidTuristinfo

Jakt

Her ser vi på hvordan viltet i Hemne forvaltes. Det handler om bestand, tildelinger, fellinger og jegere.
typebilde
Statistikk

Kilder

Statistikken på dette området er hentet fra SSB og hjorteviltregisteret. Landbrukskontoret samler inn og rapporterer statistikk. Det finnes mye informasjon i Hemne kommunes mål og retningslinjer for forvaltning av hjorteviltet 2012-2014.

Bestand

Vi har ingen abolutte målinger av bestanden, men jegerne teller og rapporterer dette inn.

Fellinger

Her er fellingstall for hjort, elg og rådyr lagt oppå hverandre slik at toppen av grafen blir summen.

Tildelinger

Det er Vilnemnda i Hemne som bestemmer hvor mange dyr av hver art som kan felles pr. år.

Elg

Hjort

Rådyr

Fellingsandelen

Hvis en feller halvparten av det som er tildelt, kan en si at fellingsandelen er 50%. Her ser du utvikling av fellingsandelen på de ulike artene over tid. (Dette blir kanskje for avansert og uinteressant..)