StartsidenBoJobbeKultur/fritidTuristinfo

Skogbruk

typebilde
Statistikk

Kilde

SSB, Fylkesmannens faktaark

https://www.ssb.no/statistikkbanken/selecttable/hovedtabellHjem.asp?KortNavnWeb=skogav&CMSSubjectArea=jord-skog-jakt-og-fiskeri&checked=true

Avvrikning for salg etter sortiment

Avvirkning etter kjøpegruppe

Avvirkning og bruttoverdi

http://www.fylkesmannen.no/Sor-Trondelag/Landbruk-og-mat/Jordbruk/Statestikk/

Avvirkning

Her ser du hvor mye skog som avvirkes (hugges / tas ut) for salg fordelt på ulike tresorter.

(1)