StartsidenBoJobbeKultur/fritidTuristinfo

Befolkning

Her finner du informasjon om befolkning og befolkningsutvikling i Hemne. Husk at du kan klikke "Tilpass" på diagrammene for å gjøre dine endringer.
typebilde
Statistikk

Folketallet i Hemne langt tilbake

Nedenfor kan du se folketallet i Hemne siden 1769. Siden den gang har Hemnes befolkning økt fra ca 1.000 til rundt 4.200. Fra 1963 økte folketallet ganske brått og det henger nok sammen med at byggingen av silisumfabrikken på Holla startet i 1963. Vi er i kontakt med Statistiks sentralbyrå for å få mest mulig riktig folketall for årene før 1963 da kommunestrukturen var annerledes. Men grafen nedenfor skal være ganske bra.

Folkemengde

Folketallet i Hemne har i nesten 40 år ligget stabilt mellom 4.000 og 4.300. Nedenfor vises folketallet de siste 20 år og en ser at det bare er små variasjoner.

Folkemengde, variasjoner

Vi må forstørre toppen av diagrammet for å kunne se variasjonene. Da vil du se at de små bølgene på toppen av grafen over blir til mer synlige bølger nedenfor her.

Årlig folketilvekst

Årlig folketilvekst er fødselsoverskuddet pluss nettoinnflyttingen. Når det er over 0 vokser folketallet, når det er under synker det. Disse variasjonene vil du se igjen  grafen over.

 

Fødsler og dødsfall

Fødsler og dødsfall lagt over hverandre. Der du ser det grønne, var det fødselsoverskudd. Der du ser det røde var det fødselsunderskudd. Søylene viser netto fødselsoverskudd (altså fødte minus døde). Du ser at vi stort sett har et fødselsoverskudd i Hemne og fødselstallene ligger rundt 45 pr. år.

Inn- og utflytting

Her har vi lagt inn- og utflytting over hverandre de 20 siste årene. Der du ser det røde var det flest som flyttet ut. Der du ser det grønne, var det flest som flyttet inn. Søylene viser nettoinnflyttingen. En ser at flyttinger ligger rundt 170 pr. år og påvirker dermed folketallet nesten fire ganger så mye som fødsler/dødsfall.

Befolkning pr. aldersgrupper

Det er også noen endringer i antallet på de ulike aldersgruppene. Hvis man ser nøye på de siste 15 årene, kan en skimte et fall på ungdomstallet og en økning av antallet over 66. Antall over 66 år har i perioden 2001-2014 økt med 165 personer. Antall under 20 år er i samme periode redusert med ca 157. For å se det bedre kan du klikke ledetekstene under diagrammet for å slå grafene av og på så du bare viser en og en.

 

Fordeling mellom kjønn

Normalt vil fordeling mellom menn og kvinner være 50/50, men det kan være variasjoner. For Hemne med ca 4200 innbyggere gir 1% 42 personer. Når forholdet er 51/49 betyr det 84 flere menn enn kvinner.